Odborný lékařský časopis odmítá všechny studie zahrnující pokusy na zvířatech

Dávno je známo, že pokusy na zvířatech jsou neetické, výsledky ze zvířecích studií nejsou použitelné na lidi a vývoj úžasných nových metod nezvířecího výzkumu, např. čipové orgány, nahrazují využití zvířat. A teď, Turecký gastroenterologický časopis souhlasí.

Pages-from-Kapak_on-sayfalar-602x792

V úvodníku zářijového vydání, „Přesun za zvířecí modely“, píše šéfredaktor Dr. Hakan Şentürk:

„Od chvíle, kdy jsem se před 18 měsíci stal šéfredaktorek Tureckého gastroenterologického časopisu, přijímala tato publikace pouze rukopisy popisující výzkumy, které nezahrnovaly přímo využití zvířat. Tato zásada je stále účinná a bude účinná nadále, protože vyjadřuje vysoce vědecké a etické standardy, které výzkumníci mohou od našeho časopisu očekávat.“  

Dr. Şentürk vysvětluje, že „zvířata jsou špatnými modely lidské patofyziologie“ a cituje případ za případem, kdy spoléhání se na zvířecí studie uvedlo experimentátory v omyl a nakonec zklamalo lidské pacienty zoufale čekající na nové léky a léčbu mrtvice, zánětlivých onemocnění, HIV a dalších. „Seznam pokračuje a pokračuje,“ píše.

Uzavírá:

„Vzhledem k omezením zvířecích modelů by publikování zvířecích studií uvádělo vědeckou komunitu do marných výzkumů a dávalo široké veřejnosti falešnou naději. To je neetické. … Turecký gastroenterologický časopis je ‚časopisem bez krutosti‘, k lidským i nelidským zvířatům, a jsme přesvědčeni, že tato zásada povzbudí pozitivní změny v současném výzkumném systému a usnadní tolik potřebný lékařský pokrok.“

Další lékařské publikace by měly následovat progresivní vedení Tureckého gastroenterologického časopisu. Závisí na tom životy zvířat a medicínský pokrok.

VIDEO: Pokusy na zvířatech v 60 vteřinách

převzato z PETA