Pokud vám Cecilova smrt zlomila srdce, musíte vědět o těchto lvech

980x (1)V červenci svět společně truchlil nad smrtí Cecila, známého zimbabwského lva, který byl zastřelen americkým lovcem. Cecilova smrt přišla mnoha lidem otřesná kvůli nespravedlivému způsobu, jakým byl zabit: vylákán z chráněného domova mrtvým zvířetem a zastřelen, když se chtěl najíst.

Naneštěstí pro tisíce lvů je to ještě horší.

Okolo 7000 lvů je v současnosti drženo v zajetí v Jižní Africe na „canned hunts“, nesportovní praktiku, při které si lovci koupí zvíře, které je pak vypuštěno do malé ohrady, kde ho mohou zastřelit, aniž by riskovali, že uteče.

Zatímco Cecil strávil svůj život běháním v chráněné přírodní rezervaci, tyto lvy čeká mnohem podlejší osud.

980xJejich muka začínají už ve věku několika dní, kdy jsou odebráni svým matkám, které podobně jako feny v množírnách rodí jeden vrh za druhým. Mláďata jsou pak předána do péče neškoleným dobrovolníkům. Během dne kolují v rukách turistů, kteří se s nimi chtějí pomazlit a vyfotit.

Jakmile se jejich roztomilost začne ztrácet, jsou cvičeni na „lví procházky“ s turisty, pózují při focení, než se vrátí do svých stísněných, nepřirozených klecí.

Během celé této doby žijí bez jakéhokoliv náznaku přirozené hierarchie smečky. Jak je odhaleno v nadcházejícím filmu „Krvaví lvi“, jejich klece jsou výjimečně vyčištěny a často jsou krmeni zkaženým masem. Zdravotní péče se jim dostává jen tolik, aby se udrželi dostatečně atraktivní jako trofeje.

980x (2)Jakmile dosáhnout dospělosti, dostanou se do rukou loveckých turistů, kteří chtějí zažít vzrušení z lví hlavy na své zdi bez obtíží opravdového lovu.

Lovci si svá zvířata volí z výběru jednotlivců, oceněných podle pohlaví, barvy a dalších vlastností, které z nich dělají více či méně žádanou trofej.

Tito napůl ochočení lvi jsou pak převezeni do malých ohrad, kde je lovec může zastřelit bez obav, že utečou. Tak jako Cecil jsou často nalákáni na hromadu jídla a jsou zastřeleni, když se zkouší nakrmit.

Na rozdíl od Cecila nemají šanci utéct – nebo prožít přirozený život.

Cecil byl ikonickým symbolem africké divočiny a je jen malým překvapením, že jeho smrt byla mezinárodní komunitou odsouzena. Ale pokud nám záleží na lvech, musíme se zajímat i o lvy v canned hunts: vyšlechtěné, týrané a zastřelené zblízka.

980x (4)Cecil alespoň strávil svůj život putováním po zimbabwském národním parku, hledáním partnerek a zakládáním rodiny, jak příroda zamýšlela. To tito lvi nikdy nezažijí.

převzato z dodo