Federální soudce zamítl ag-gag zákon v Idaho

Zákon státu Idaho, který by povolil uvěznit každého, kdo by prováděl tajné investigace a natáčel týrání zvířat, byl dnes (3.8.2015) zamítnut federálním soudcem jako neústavní. Jde o první rozhodnutí, kdy federální soud zarazil státní „ag-gag“ zákon.

V únoru roku 2014 se Idaho stalo sedmým státem, který schválil „ag-gag zákon“ neboli nařízení o soukromí farem namířené na politický projev o průmyslové zemědělské produkci.

Zákon byl odpovědí průmyslu na utajenou investigaci v Bettencourt Dairy, která vedla k záznamům týraných a sexuálně zneužívaných zvířat. Zaměstnanci mléčné farmy byli obviněni a odsouzeni z týraní zvířat.
Fond na právní ochranu zvířat (ALDF), PETA, Spolek pro americké občanské svobody Idaho a Centrum pro bezpečnost potravin společně s CounterPunch a novinářem Willem Potterem z GreenistheNewRed.com podali o měsíc později žalobu na stát.
Soudce okresního soudu v Idaho B. Lynn Winmill shledal, že zákon porušuje první dodatek a práva na stejnou ochranu [PDF].
„Stát nemusí souhlasit se vzkazy, které o zemědělské produkci státu Idaho určité skupiny vysílají pomocí šíření tajně nahraných videí týrání zvířat po internetu a vyzývání k bojkotu,“ napsal Winmill. Ale „nemůže takovým skupinám odepřít stejnou zákonnou ochranu ve výkonu jejich práva na svobodu projevu.“
Soudce tvrdí, že ALDF „vystoupilo s hojností důkazů, že zákon byl uveden v platnost s diskriminačním záměrem umlčet aktivisty za práva zvířat, kteří provádí tajné investigace v zemědělském průmyslu.“
Kromě toho Winmill udává, že první dodatek chrání tajné investigace, včetně lží, které používají tajní investigátoři, aby odkryli korupci.
„Lži používané k umožnění tajných investigací ve skutečnosti posouvají klíčové hodnoty prvního dodatku tím, že veřejnosti odhalují nepravosti a umožňují diskuzi o tématech, o která se veřejnost značně zajímá.  Tento druh typicky politického projevu je přesně tím druhem projevu, na ochranu kterého byl první dodatek vytvořen,“ uvedl Winmill.
Soudce souhlasil s tím, že „skrytým motivem“ zákona bylo „umlčet“ aktivisty za práva zvířat.
Winmill vysvětlil, že opatření proti nahrávání nejen „omezuje“ svobodu projevu, ale diskriminuje na základě obsahu a názoru.
„Audiovizuální důkazy jsou jedinečně přesvědčivým způsobem, jak předat zprávu, a může obhájit investigátora nebo whistleblowera, kterému by jinak nikdo nevěřil nebo ho ignoroval. Zabránit investigátorům nebo whistleblowerům v nahrávání chodu zemědělských závodů nevyhnutelně potlačuje klíčový druh projevu, protože omezuje informace, které by mohly být později publikovány nebo vysílány,“ vysvětlil Winmill.
Zvláštní pozornost byla věnována tomu, jak byl zákaz vytvořen k umlčení whistleblowerů.

Představuje zvláště závažnou hrozbu pro právo na svobodu projevu whistleblowerů. K odsouzení whistleblowera pod tímto zákonem stát nemusí prokazovat, že whistleblower vstoupil do závodu pod falešnou záminkou nebo že se vloupal. Jak již bylo řečeno, pokud se tedy přičinlivý a dlouholetý zaměstnanec stane svědkem týrání zvířat nebo život ohrožujících porušení bezpečnosti a natočí je bez povolení, mohl by čelit až jednomu roku ve vězení a být donucen zaplatit škody zemědělskému závodu v hodnotě „dvojnásobku“ finanční škody, která by vznikla jeho aktivitou, i pokud by vše zaznamenané na videu bylo pravdivé a přesné.

Zákon „dává zemědělcům právo veta, umožňuje jim rozhodnout, co smí a co nesmí být nahráváno, účinně je tak přetváří na státem podporované cenzory schopné umlčet nežádoucí projevy o jejich závodech,“ prohlásil Winmill. Zákon obchází „dlouho ustanovené zákony o pomluvě a nařízení o informacích trestáním zaměstnanců za publikování pravdivých a přesných záznamů o záležitostech veřejného zájmu. Rozsáhlý dosah tohoto nařízení nejde dohromady se základními právy svobody projevu, informací a tisku.“
Winmill tvrdí: „Pokud je publikováno žádoucí video chodu zemědělského závodu, ‚oběti‘ pod tímto zákonem nevznikne žádná ztráta. Místo toho je jedinou ztrátou, kterou může oběť utrpět kvůli nesprávnému vylíčení nebo nepovolenému sběru záznamů v závodu, ztráta zisku vyplývající z odporu veřejnosti k chování zobrazenému na nežádoucím videu.  Uvalení tak tvrdého trestu za projev kritický k zemědělskému závodu svědčí o úmyslu potlačit takový projev.“

Stát nepředložil žádný věrohodný argument, proč by „protiprojev“ neměl být schopný ochránit společnosti a závody před „zásahy neoprávněného jednání“.
„Pokud tajný investigátor ‚zaranžuje video‘ v zemědělském výrobním závodě, jak se někteří zákonodárci státu Idaho obávají, nejen, že by majitel mohl investigátora žalovat za podvod a pomluvu, ale také by mohl spustit vlastní kampaň, aby video vyvrátil.“
„Nápravou zavádějícího projevu či projevu, který se nám nelíbí, je další projev, ne vynucené mlčení,“ prohlásil Winmill.
Centrum pro ústavní práva (CCR), které vydalo právní rozbor na podporu procesu, rozhodnutí schvaluje.
„Vzhledem k utrpení, které je soustavně dokumentováno tajnými investigacemi, není překvapivé, že se průmysl živočišného zemědělství tvrdě snaží znelegálnit jeho odhalování. Jak dnes soud připustil, první dodatek nepovoluje, aby průmysl skrýval pravdu jen proto, že je ta pravda děsivá,“ uvedlo CCR.
Will Potter popsal rozsudek jako „rozhodně formulovanou obranu prvního dodatku a investigátorů a hrubý výpad proti pokusům korporací ukrojit si speciální ochranu pod svým zákonem, čistě jen na ochranu svých zisků.“
 
„Rozsudek chystá jeviště pro zpochybnění ag-gag zákonů v dalších státech z podobných důvodů. ALDF, PETA a další v tuto chvíli bojují proti ag-gag zákonu v Utahu,“ dodal Potter. „Nedávné schválení ag-gag zákonů v Severní Karolíně, které jsou tak všeobecné, že zahrnují i ty, kdo odhalí týrání ve školkách a domovech důchodců, rozhodně také nemůže odporovat drobnohledu.“
 
Převzato z Shadowproof 

 

Co je ag-gag?

Ag-gag je termín používaný k popisu zákonů zaměřených proti informátorům uvnitř zemědělského průmyslu. Poprvé byl použit Markem Bittmanem v dubnu 2011 ve sloupku New York Times. Termín „ag-gag“ obvykle odkazuje na státní zákony, které zakazují tajné natáčení nebo fotografování provozu farem bez souhlasu jejich majitele –  zvláště míří na ty, kdo informují o týrání zvířat v těchto zařízení. Tyto zákony se zrodily v USA, ale začaly se objevovat i jinde, např. v Austrálii. Některé z těchto zákonů (zvláště pensylvánský) mají velice široký okruh a mohou být použity ke kriminalizaci činů aktivistů i v jiných odvětví.

Zastánci ag-gag zákonů tvrdí, že slouží k ochraně zemědělského průmyslu před negativními následky odhalení whisteblowerů. Rychlý vzestup ag-gag zákonů byl kritizován rozličnými  skupinami, které tvrdí, že primárním účelem těchto zákonů je skrytí týrání zvířat zemědělským průmyslem před veřejností, odrazení od hlášení těchto poklesků a porušení práva na svobodu projevu